หลักการ ทำงาน ของ เครื่อง drum dryer

dryer: .:: [powered by siam2web.com ]

dryer: .:: [powered by siam2web.com ]

3

2.

3. 2

Blower

(Spray dryer) filter (drying chamber) spray (feed) drying chamber cyclone spray dryer

3. (Microwave)

Related Equipments