spiral chute separator substancji

separatory lamelowe ecol-unicon

separatory lamelowe ecol-unicon

Separatory lamelowe ESL-Z to urzdzenia, ktrych konstrukcja umoliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania ciekw miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje transformatorowe). Separator zosta przebadany dla przepyww nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z norm PN-EN 858-1 oraz Krajow Ocen Techniczn, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Separatory lamelowe oddzielaj substancje ropopochodne z wykorzystaniem procesw flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody pynce w systemie kanalizacji deszczowej wpywaj do separatora przez komor wlotow, ktrej konstrukcja zapewnia uspokojenie przepywu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ciekw. Oddzielanie zanieczyszcze nastpuje podczas wielowarstwowego przepywu zanieczyszczonych wd przez pakiety lamelowe. Nastpnie oczyszczone cieki trafiaj do komory odpywowej, wyposaonej w zamknicie zabezpieczajce przed przelewaniem si do niej zawartoci komory separacji w sytuacji podpitrzenia ciekw w urzdzeniu (spowodowanej np. podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umoliwia dodatkowo zatrzymywanie atwo sedymentujcych zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji.

cieki zanieczyszczone zawiesin powinny by podczyszczane w osadniku. Prawidowo zaprojektowany osadnik powinien zapewni optymaln skuteczno oczyszczania oraz odpowiedni pojemno magazynowania osadu.

Zintegrowany ukad ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczajcej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania z substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

Separatory lamelowe, s to urzdzenia, ktrych konstrukcja umoliwia oddzielanie i zatrzymywanie zarwno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujcych si w wodach opadowych i roztopowych spywajcych z kadego rodzaju zlewni.

Separatory lamelowe maj szczelny betonowy korpus (studnie 10003000 lub wydzielona komora zbiornika retencyjnego), zazwyczaj niewymagajcy dodatkowego docienia. W zalenoci od lokalizacji separatora, stosowane s wazy eliwne lub eliwno-betonowe, o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania pooenia pokrywy separatora do rzdnej terenu stosuje si dodatkow nadbudow z krgw betonowych o rednicy odpowiadajcej rednicy korpusu. W przypadku duego zagbienia kanalizacji mona zastosowa pyt redukcyjn i komin z krgw Dw = 1000. Wlot i wylot standardowo umieszczone s w osi separatora. Moliwe jest jednak odchylenie osi wlotu i wylotu (szczegy na kartach katalogowych), jak rwnie podczenie kilku wlotw.

Separatory powinny by zasilane dopywem grawitacyjnym. W przypadku koniecznoci pompowania ciekw zaleca si lokalizacj pompowni za separatorem. Umiejscowienie separatora w terenie musi umoliwia dojazd wozu asenizacyjnego.

Dla zmniejszenia kosztw eksploatacyjnych i poprawy bezpieczestwa ekologicznego istnieje moliwo podczenia do separatora instalacji alarmowej EU-AL wyposaonej w czujniki warstwy osadu, oleju i przepenienia. Biece monitorowanie pracy urzdzenia minimalizuje potrzeb lokalnej kontroli obiektw oraz skraca czas reakcji sub technicznych w przypadku wystpienia awarii.

Sposb zaprojektowania osadnika zaley od warunkw lokalizacyjnych, rodzaju podczyszczonych ciekw technologicznych lub wd opadowych, przepyww oraz zakadanej iloci zawiesiny w ciekach dopywajcych (Osadniki). Zalecenia doboru osadnika (zgodne z norm PN-EN 858-2) wedug obcienia hydraulicznego separatora przedstawiono w tabeli.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Informacje o inwestycji {{errors.investName}} {{errors.investPlace}} {{errors.phone}} {{errors.mail}} Charakterystyka zalewni Opis Cakowita powierzchnia zlewni [ha] Powierzchnia zredukowana [ha] Opad i przepyw maksymalny Okres wystpowania [lata] Czas trwania [min.] Natenie opadu qmax[dm3/(s*ha)] Maksymalny dopyw Qmax[dm3/s] Opad i przepyw nominalny Opad obliczeniowy [dm3/(s*ha)] Przepyw obliczeniowy [Qnam dm3/s] Zoona jako ciekw Na wlocie: zawiesina oglna Wglowodany ropopochodne Na wylocie: Zawiesina oglna: Nie dotyczy 100 mg/dm3 Inna Jeeli brak informacji przyjmuje si 300mg/dm3 dla osadnikw poziomych i 500 mg/dm3 dla osadnikw wirowych Inna Wglowodany ropopochodne [mg/dm3] Sugerowany typ osadnika: Lamelowy Koalescencyjny Tuszczu Lokalizacja: Teren zielony (nienajezdny) Teren najezdny Rzdna terenu [m] n.p.m. Rzdna dna rury wlotowej [m] n.p.m. Rzdna dna rury wylotowej [m] n.p.m. Rzdna zwierciada wody gruntowej [m] n.p.m. rednica i rodzaj rur [mm] Dodatkowy osadnik o pojemnoci V= Dodaj zaczniki {{key}}: {{error}} Informacje Alarmowe Czujnik warstwy substancji ropopochodnych (tuszczu) Czujnik poziomu osadu Mobilny system wizualizacji Czujnik przepenienia Czujnik kracowy Uwagi Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wicej {{errors.agree1}} Wyraam zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 z pn. zm.). Zgoda na uywanie telekomunikacyjnych urzdze kocowych Wicej {{errors.agree2}} Wyraam zgod na uywanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urzdze kocowych i automatycznych systemw wywoujcych dla celw marketingu bezporedniego, zgodnie z ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z pn. zm.). Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych Wicej Wyraam zgod na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drog elektroniczn zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.U. nr 144, poz.1204 z pn. zm.). {{errors.captcha}} {{communicate.message}}

Jest to system inteligentnego monitorowania i zdalnego sterowania prac urzdze oraz obiektw wodno-ciekowych. Pozwala on na stae monitorowanie kluczowych danych dla procesu transportu, oczyszczania i wykorzystania ciekw oraz na zarzdzanie procesami eksploatacyjnymi.

cphi 2018

cphi 2018

Under the umbrella theme of Making Science Work, GEA will be highlighting its innovative technology and equipment for the pharmaceutical, biopharmaceutical and biotechnology industries at CPhI Worldwide, the world's leading pharmaceutical platform.

ConsiGma coater is a high performance tablet coating technology that accurately deposits controlled amounts of coating materials on tablets, speeding up production and ensuring a high-quality end product. The Coater can be an integral part of a batch or continuous line.

At CPhI, we met with Soren Madsen and talked about the MOBILE MINOR spray dryer. Offering an improved design but maintaining the same compact footprint, the MM-100 spray dryer from GEA, equipped with the new and highly efficient cyclone CEE (Cyclone Extra Efficiency), and is the newest addition to the MOBILE MINOR range. In the MOBILE MINOR, solutions, suspensions or emulsions can be dried into representative powder samples, facilitating the retrieval of the process data required for scaling-up to industrial production. It is a flexible and easy-to-handle spray dryer which has become standard equipment in the R&D departments of many leading manufacturers, independent research institutes and universities worldwide. By nature, spray drying is a continuous process and is designed to offer both high productivity and uniform product quality during sustained periods.

Sean Gray, Sales Manager - Batch Granulation, explains the NICA Pelletizing System. The NICA is a turnkey pellet production plant that combines a mixer/granulator, extruder and spheronizer in a single, integrated process. Wet powders continuously pass through a low-shear radial extruder; the extrusions are fragmented and formed into pellets in the spheronizer.

Always looking to improve the research, development and scale-up process for oral solid dosage forms, were currently working on a compaction data acquisition and analysis system (CDAAS). Comprising mechanical components (feeders, hoppers and tooling), electrical elements and a software package, the CDAAS makes it possible to do formulation development work on a production-scale tablet press using minute amounts of product.

At CPhI Madrid 2018, Mark Rowland discusses the process of DPI (Dry Powder Inhalable) production and the key attributes necessary for the process. Utilizing GEAs High Speed TRV Blending system, API and Lactose are mixed to form a product with the key attributes of a high level of homogeneity and formulation stability. TRV is available as standalone equipment of as part of the innovative PharmaConnect system with a batch capacity range from 200g to over 50kg.

Spray drying is a technique preferred by a growing number of pharmaceutical companies to produce better drugs. This ultrafast and gentle drying technology offers unique ways to define particle characteristics.

A pioneer in all aspects of spray drying with more than 10,000 contracted and installed plants worldwide, we can help you to choose the most suitable equipment, assessing each project on its individual needs and tailor the process and the spray dryer to match your specific requirements.

GEA has developed a dedicated series of pharmaceutical spray dryers. The PHARMASD (PSD) dryers have been designed using standard modules that incorporate all the features required for cGMP production in the drug manufacturing environment. Available in a range of sizes (17), PSD dryers offer capacity ranges from 80 to 4000 kg/h of drying process gas.

Offering an improved design but maintaining the same compact footprint, the MM-100 spray dryer from GEA, equipped with the new and highly efficient cyclone CEE (Cyclone Extra Efficiency), is the newest addition to the MOBILE MINOR range.

The newly developed cyclone CEE offers a higher separation efficiency, which increases the yield and reduces emissions. Installed in almost 2400 plants worldwide, the cross-application MOBILE MINOR spray dryer is robust, reliable and versatile. Ideal for process scale-up applications, it is also easy to use, clean and move.

The universal gas disperser for the rotary atomizer as well as the two-fluid nozzle can easily be exchanged with an optional low velocity gas disperser which has a similar flow pattern to the DPH gas dispersers used in larger PHARMASD spray dryers for nozzle atomization.

Offering manual and fully automatic rotary tablet presses, our innovations include a unique dual control, PAT-compatible technology that monitors and controls tablet weight, hardness and density with an accuracy that cannot be achieved any other way.

Our MODUL tablet presses provide the fastest product changeover in the market, and our PERFORMA tablet presses provide the highest outputs. Plus, with the introduction of the ECM-based (Exchangeable Compression Module) MODUL rotary tablet press, GEA revolutionized the pharmaceutical industry.

Always looking to improve the research, development and scale-up process for oral solid dosage forms, were currently working on a compaction data acquisition and analysis system (CDAAS). Comprising mechanical components (feeders, hoppers and tooling), electrical elements and a software package, the CDAAS makes it possible to do formulation development work on a production-scale tablet press using minute amounts of product.

With this new kit, less than a kilogram of product is more than enough to proceed with the fundamental characterization of the compression process on a commercial-scale rotary tablet press. Test sequences can be generated with multiple runs to optimize the press parameters.

So, with very little product, several tests can be done before producing a clinical batch with a well-defined set of parameters. Plus, as the clinical or pilot batch is produced on the same machine under equivalent conditions, there are no scale-up issues.

The ConsiGma coater from GEA is a high-performance tablet coating technology that gently and accurately deposits controlled amounts of coating materials on tablet cores even if they are extremely hygroscopic or friable.

PAT-compatible, the ConsiGma coater is easy to clean and offers significant cost savings compared with conventional systems in terms of time, materials, downtime, process revalidation, stability testing, etc.

With a smaller technical space requirement than established technologies, less cleaning and a reduced plant area is needed. And, being a continuous production technology, no scale-up is required and the maximum batch size is almost infinite.

Continuous processing is clearly the future of pharmaceutical manufacturing. In fact, a majority of the top ten pharmaceutical companies have now confirmed that their strategy is to develop both new chemical entities (NCEs) and, when economically and technically viable, also manufacture legacy ethical and generic products using continuous technologies.

With 14 years of continuous learning, GEA has firmly established its longevity in the CM market. And having completed more than 70 projects involving a variety of filed and authorized products, including the first ever FDA-approved breakthrough therapy developed and manufactured using the ConsiGma platform, no other company has as much experience and done more to pioneer continuous manufacturing (CM) for the pharmaceutical industry.

The ConsiGma coater from GEA is a high-performance tablet coating technology that gently and accurately deposits controlled amounts of coating materials on tablet cores even if they are extremely hygroscopic or friable.

PAT-compatible, the ConsiGma coater is easy to clean and offers significant cost savings compared with conventional systems in terms of time, materials, downtime, process revalidation, stability testing, etc.

With a smaller technical space requirement than established technologies, less cleaning and a reduced plant area is needed. And, being a continuous production technology, no scale-up is required and the maximum batch size is almost infinite.

Experts in every aspect of batch-based processing, GEA offers a complete range of technologies for the production of solid dosage forms: from powder handling to granulating, drying, tablet compression and coating, including the first ever continuous high shear granulation, drying and Experts in every aspect of batch-based processing, GEA offers a complete range of technologies for the production of solid dosage forms: from powder handling to granulating, drying, tablet compression and coating, including the first ever continuous high shear granulation, drying and tableting system.

The IPS25 combines the NICA Extruder with Spheronizer to deliver a market-leading solution for pilot-scale pellet production. Fitted with an actuated dosing valve, the system can automatically transfer consistent batches from the extruder to spheronizer and deliver a continuous production capacity of around 25 kg/h. Operating in manual mode, the IPS25 is equally suitable for lab-scale operations with batch sizes as little as 400 g.

The ConsiGma coater from GEA is a high-performance tablet coating technology that gently and accurately deposits controlled amounts of coating materials on tablet cores. Ideal for both batch-based applications, the ConsiGma coater is able to process small quantities of tablets at very high rates, offering improved heat and mass transfer.

PAT-compatible, the ConsiGma coater is easy to clean and offers significant cost savings compared with conventional systems in terms of time, materials, downtime, process revalidation, stability testing, etc. And, with a smaller technical space requirement than established technologies, less cleaning and a reduced plant area is needed.

Taking an individual approach to each customers needs, and applying our extensive experience and know-how, we combine performance excellence with technological innovation to deliver long-term competitive advantages.

Fundamentally different to all other containment valves, the MC Valve moves away from the old passive and active set-up now utilizing identical half valves on both container and process equipment to provide containment in the range 1.0-10.0 ug/m STTWA. This step change in split butterfly valve design is supported with the MC Lite Actuator ring.

The MC Lite Actuator Ring, weighing less than 4 kg, can be moved around a facility and used to manually dock, lock and open any two BUCK MC Half Valves, which improves operational flexibility while reducing initial equipment outlay and ongoing equipment maintenance costs.

Providing the highest levels of containment and built on the successful BUCK MC Valve platform, the BUCK UMC Valve utilizes a vacuum extraction system to provide containment levels down to 0.11.0 mcg/m based on STTWA. The UMC Valve offers a modular containment solution that can be equipped to fit most secondary pharma applications.

With the Hicoflex system, GEA ensures fully contained powder transfer during the charging and discharging of hazardous material. The Hicoflex is attached to both a disposable containment bag, for material transport, and to a disposable containment adapter that fits onto the inlet or outlet chute to allow product transfer.

The GEA Pharma Solids Center (GPSC) represents our continued commitment to and our ongoing support for the current and future pharmaceutical industry. With a total footprint of 1100 m2, including 200 m2 of technical space, the GPSC epitomizes the state-of-the-art in oral solid dosage (OSD) form testing, development and optimization, and offers a full range of batch and continuous manufacturing technologies.

From cost assurance and process enhancement to real-life simulations and test and loan machines, we provide a unique range of services that are designed to improve production and expedite time to market.

The GEA pharmaceutical GMP spray drying facility one of the worlds most advanced centers of excellence is available for the production of samples for process development, stability/toxicology studies and clinical trials material and, when required, spray drying intermediates for human medical products for commercial use.

The GEA pharmaceutical spray drying facility is fully equipped and cGMP-compliant. We offer spray drying process development as well as the contract manufacturing of spray dried intermediate drug products.

This means that 1:1 trials can be performed enabling direct technology transfer from testing to commercial production. Initial tests can be done under flexible conditions at our non-GMP test center prior to cGMP-condition testing.

Under the umbrella theme of Making Science Work, GEA will be highlighting its innovative technology and equipment for the pharmaceutical, biopharmaceutical and biotechnology industries at CPhI Worldwide, the world's leading pharmaceutical platform.

ConsiGma coater is a high performance tablet coating technology that accurately deposits controlled amounts of coating materials on tablets, speeding up production and ensuring a high-quality end product. The Coater can be an integral part of a batch or continuous line.

At CPhI, we met with Soren Madsen and talked about the MOBILE MINOR spray dryer. Offering an improved design but maintaining the same compact footprint, the MM-100 spray dryer from GEA, equipped with the new and highly efficient cyclone CEE (Cyclone Extra Efficiency), and is the newest addition to the MOBILE MINOR range. In the MOBILE MINOR, solutions, suspensions or emulsions can be dried into representative powder samples, facilitating the retrieval of the process data required for scaling-up to industrial production. It is a flexible and easy-to-handle spray dryer which has become standard equipment in the R&D departments of many leading manufacturers, independent research institutes and universities worldwide. By nature, spray drying is a continuous process and is designed to offer both high productivity and uniform product quality during sustained periods.

Sean Gray, Sales Manager - Batch Granulation, explains the NICA Pelletizing System. The NICA is a turnkey pellet production plant that combines a mixer/granulator, extruder and spheronizer in a single, integrated process. Wet powders continuously pass through a low-shear radial extruder; the extrusions are fragmented and formed into pellets in the spheronizer.

Always looking to improve the research, development and scale-up process for oral solid dosage forms, were currently working on a compaction data acquisition and analysis system (CDAAS). Comprising mechanical components (feeders, hoppers and tooling), electrical elements and a software package, the CDAAS makes it possible to do formulation development work on a production-scale tablet press using minute amounts of product.

At CPhI Madrid 2018, Mark Rowland discusses the process of DPI (Dry Powder Inhalable) production and the key attributes necessary for the process. Utilizing GEAs High Speed TRV Blending system, API and Lactose are mixed to form a product with the key attributes of a high level of homogeneity and formulation stability. TRV is available as standalone equipment of as part of the innovative PharmaConnect system with a batch capacity range from 200g to over 50kg.

GEA jest jednym z najwikszych dostawcw technologii procesowych dla przemysu przetwarzania ywnoci oraz wielu innych bran. Globalna grupa specjalizuje si w produkcji maszyn, instalacji oraz technologii i komponentw procesowych.

separatory - ecol-shop

separatory - ecol-shop

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.Wyposaenie wewntrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt przeznaczony do wykorzystywania w przemyle.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.Wyposaenie wewntrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt przeznaczony do wykorzystywania w przemyle.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatorysubstancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje si w sieciach kanalizacji deszczowej jako urzdzenia stanowice jeden z elementw podczyszczania wd opadowych ze zlewni naraonych na skaenie substancjami ropopochodnymi miejskich, drogowych i obiektowych.

kiedy stosowa separator koalescencyjny, a kiedy lamelowy? sztuka ochrony wd

kiedy stosowa separator koalescencyjny, a kiedy lamelowy? sztuka ochrony wd

Gdy pada deszcz, resztki paliw i innych, szkodliwych dla rodowiska substancji ropopochodnych spywaj wraz z wod deszczow do wd powierzchniowych (strumieni, rzek, jezior) i mog spowodowa ich zanieczyszczenie. Aby tego unikn, stosuje si separatory. Dziki ich zastosowaniu, zanieczyszczenia ropopochodne s oddzielane od wody i magazynowane, co pozwala zadba o ekologiczno prowadzonych przez nas dziaa.

Oczyszczanie deszczwki z substancji ropopochodnych jest wymogiem prawnym, o czym mwi Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego oraz warunkw, jakie naley speni przy wprowadzaniu do wd lub do ziemi ciekw, a take przy odprowadzaniu wd opadowych lub roztopowych do wd lub do urzdze wodnych: 17. 1. Z przepisw wynika, e deszczwk trzeba oczyszcza z substancji ropopochodnych, jeli stenie tych substancji wynosi ponad 15 mg/l.

Takie substancje i szkodliwe zawiesiny spywaj z duych, utwardzonych powierzchni, Dzieje si tak na drogach, autostradach, parkingach, stacjach benzynowych, myjniach samochodowych, zajezdniach autobusowych, w zakadach przemysowych, terenach kolejowych wszdzie tam, gdzie dochodzi do nawet maych wyciekw oleju z silnikw spalinowych lub maszyn napdzanych olejem napdowym.

Ecol-Unicon i inne firmy na rynku, oferuj dwie technologie, ktre znalazy zastosowanie w separatorach. To technologia lamelowa, zastosowana w separatorze ESL-Z i technologia koalescencyjna, zastosowana w separatorze ESK. Oba rozwizania gwarantuj wysok skuteczno, oba mog by instalowane zarwno w pasie drogowym jak i na terenach zielonych.

S to urzdzenia atwe w montau i pniejszej eksploatacji. Mona do nich podczy urzdzenie do poboru prbek. Dla penej ochrony wd separator powinien by uzupeniony o osadnik. Oferowane s take urzdzenia zintegrowane w jednym korpusie, czyli separator z osadnikiem.

Separatory lamelowe umoliwiaj oczyszczanie wd opadowych w wikszych zlewniach. Zaleca si ich stosowanie przy wylotach miejskich kolektorw deszczowych, na duych parkingach, do ochrony wd powierzchniowych przy zakadach przemysowych, centrach logistycznych, na lotniskach. Sprawdz si take przy odpywach wd deszczowych z autostrad i drg o duym nateniu ruchu. S tak zaprojektowane, by mc podczyszcza wod o wikszych przepywach ni nominalne i to jest ich najwiksza zaleta.

Skuteczno podczyszczania wynosi 5mg/m3 dla nominalnego przepywu, spada wraz ze wzrostem przepywu, ale nadal nastpuje podczyszczanie. Jest to niezwykle wane wszdzie tam, gdzie mamy do czynienia z duymi i bardzo duymi powierzchniami, z ktrych spywa deszczwka. Zastosowanie separatorw lamelowych jest wwczas jedynym rozwizaniem.

Ich konstrukcja umoliwia oddzielanie i zatrzymywanie zarwno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujcych si w wodach opadowych i roztopowych spywajcych z kadego rodzaju zlewni.

Separatory lamelowe s polecane dla duych zlewni, w ktrych w rnym czasie moe spywa wicej lub mniej wd deszczowych, a wic w takich, w ktrych mamy do czynienia ze zrnicowanym obcieniem przepywu i rnym adunkiem zanieczyszcze ropopochodnych i zawiesin.

Separatory koalescencyjne umoliwiaj oczyszczanie wd opadowych wycznie dla przepywu nominalnego. Parametry urzdzenia naley dobra tak, aby przepustowo nominalna separatora bya wiksza od przepywu maksymalnego wd deszczowych, dopywajcych do urzdzenia.

Separatory koalescencyjne s rekomendowane w zlewniach mniejszych i zlewniach, w ktrych zanieczyszczenia wystpuj w maych steniach, a wic sprawdz si w warsztatach i myjniach samochodowych, na stacjach paliw, w bazach transportowych, mniejszych zakadach przemysowych, rednich i maych parkingach, przy odprowadzaniu wody z mostw i wiaduktw drogowych.

Dzikuj za przyblienie informacji o separatorach, upowszechnianie wiedzy to wielka rzecz, jednak z uwagi na wag sprawy jakim jest nasze wsplne dobro, potrzebujemy informacji o najczciej popenianych oszustwach lub bdach poczynionych przez instalatorw producentw i zarzdcw, aby nie dawa komfortu do korzystania z luk, ktre przekadaj si na zanieczyszczanie rodowiska. Podnoszenie wiadomoci otoczenia, to jedno z naszych narzdzi do wspierania uczciwoci i rzetelnoci oraz przeciwdziaanie pozorowaniu spenienia podstawowych wymaga. Za wszystkie przydatne informacje w imieniu caego naszego zespou dzikuj i czekamy na wicej.

Related Equipments